© 2020 Airport Maintenance Services BV

AMS AIRPORT MAINTENANCE SERVICES BV

Diensten
Inspecties AMS verzorgt inspecties met heldere rapportages van uw vliegveldverlichting. Wij inspecteren op locatie, en toetsen aan de relevante regelgeving, ICAO, EASA, FAA, STANAG. Wij controleren / inspecteren de volgende installatiedelen: Alle soorten voor vliegverkeer bestemde verlichting. Ook PAPI en bebording Energievoorziening, noodstroomvoorziening, hoog- en laagspanningsverdelers, no-break en shortbreak generatoren, omvormers. Regelkamers met bijbehorende apparatuur. Besturing en/of signaleringsystemen, bedienpanelen. Installatietechniek Aanpassen of uitbreiden van elektrotechnische installaties. Keuringen, thermoscan, bliksembeveiliging. Storingsanalyse: AMS heeft veel ervaring in het analyseren van storingen. Speciaal hiervoor ontwikkelde middelen ondersteunen ons hierbij. Onderhoud Airport Maintenance Services BV, het zit zelfs in onze bedrijfsnaam. Met onze innovatiekracht en kennis van de operationele processen op luchthavens zijn wij ook uw onderhoudsspecialist. Met als referentie bijvoorbeeld de luchthavens, Schiphol, Lelystad, Rotterdam, Teuge, Twente, Gilze-Rijen, Volkel, De Kooij, Woensdrecht, Deelen, Eindhoven, Leeuwarden, Maastricht Aachen, Eelde, Breda. Onderhoud en modificatie van: -Alle verlichting op start- landings- en rolbanen -Installaties voor de energievoorziening, ook noodstroomvoorzieningen -CCR Regelaars (constantstroom) -Besturings- en signaleringssystemen -Hoogspanningsbekabeling ("lussen") -lamptransformatoren en transformatorputten -Systeemdelen voor aarden -Bebording (information & location signs) -Regelkamers Noodstroom Twente mobiele Toren Onderhoud PAPI systeem Teuge Airport Projecten Projectondersteuning: AMS ondersteunt uw project. Met onze praktijkervaring zijn wij in staat uw project te ondersteunen met uitvoeringsadvies, controle op de uitvoering zelf, kwaliteitscontroles, ondersteuning bij inbedrijfstelling en testen. Uitvoering van werken en projecten: Aanleg en modificatie van: -Alle soorten verlichting op start- landings- en rolbanen -Installaties voor de energievoorziening, ook noodstroomvoorzieningen -CCR Regelaars (constantstroom), inclusief de hierbij behorende hoogspanningsdelen -Besturings- en signaleringssystemen -Hoogspanningsbekabeling ("lussen") -Lamptransformatoren en transformatorputten -Systeemdelen voor aarden -Bebording (information & location signs) -Regelkamers / regelstations Uitvoering efficiënt ingepast in uw operationele proces, in goed overleg. Uitvoering dag en nacht, flexibel, en waar mogelijk in combinatie met andere werken. Tijdelijke baanverlichting en PAPI systemen Project Baanverlichting Twente Airport Lelystad Airport Bedienpaneel touchscreen Mobiele Toren Draadloze communicatiesystemenTwente Airport Twente Airport PAPI systemen Twente Airport Windindicator Twente Airport LED verlichting Teuge Airport foto gemaakt door Eric Brouwer, klik voor vergroting