© 2020 Airport Maintenance Services BV

AMS AIRPORT MAINTENANCE SERVICES BV

Portfolio
Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties en Ministerie van Defensie: Vertrouwelijke projecten. Vliegbasis Leeuwarden: Inspectie en advies vliegveldverlichting, besturingstechniek, MOSKIT en noodstroomvoorzieningen. Levering en installatie van CCTV systemen nabij gevechtsvliegtuigen. Jaarlijkse metingen aan constantstroom hoogspanningskabels vliegveldverlichting. Vliegbasis Volkel: Vervangen interne verlichting IRDM signs met AMS LED modules. Toezichthounde taken op project Main Heli Square reconstructie. Jaarlijkse metingen aan constantstroom hoogspanningskabels vliegveldverlichting. Militair vliegkamp De Kooij Den Helder: Directievoering / toezichthouder reconstructieproject vliegkamp de Kooij; (Aanleg Taxiway, reconstructie hoofdbaan, regelstations, besturingstechniek, noodstroomvoorzieningen) Directievoering / toezichthouder reconstructie militair platform en helispots Directievoering / toezichthouder project Runway End Safety Area’s Levering AMS LED V002-004 modules voor de interne verlichting van alle airfield signs. Leveren en plaatsen windidicator op dak hangar. Onderzoek en advies voor oplossen storingen Sequence Flash Light systeem. Onderzoek en advies voor oplossen van het af en toe falen vanTreshold LED armaturen. Jaarlijkse metingen aan constantstroom hoogspanningskabels vliegveldverlichting. Oplossen problemen met Sequence Flashlights en LED Tresholdarmaturen. Vliegbasis Eindhoven: Directievoering reconstructie hoofdbaan vlliegbasis Eindhoven; Verwijderen bestaande baanverlichting. Aanleg nieuwe baanverlichting in LED. Renovatie regelstations en vervanging CCR en noodstroomvoorzieningen. Levering AMS LED modules voor alle Airfield signs. Engineering UPS systemen vliegbasis Eindhoven. Jaarlijkse metingen aan constantstroom hoogspanningskabels vliegveldverlichting. Vliegbasis Woensdrecht: Storingsanalyse en oplossen storing hoogspanningsbekabeling aanvliegverlichting. Jaarlijkse metingen aan constantstroom hoogspanningskabels vliegveldverlichting. Vliegbasis Gilze Rijen: Vervangen interne verlichting IRDM signs met AMS LED modules. Jaarlijkse metingen aan constantstroom hoogspanningskabels vliegveldverlichting. Vliegbasis Deelen: Jaarlijkse metingen aan constantstroom hoogspanningskabels vliegveldverlichting. Schiphol: Project innovatieve monitorring vliegveldverlichting G-gebied. Leveren Cut-Outs / hoogspanningsscheiders en aardgarnituren 5kV t.b.v. Baan en Rijbaanstations. Intercom- en CCTV systemen Brandweer, Ondersteunende Diensten, Garage. Draadloze CCTV dak G-pier en F-pier. CCTV Aviobruggen. Ampère-tang testers. Edgemarkers. Geluidmeetposten NOMOS onderhoud en modificatie. Nieuwbouw geluidmeetposten NOMOS (Amstelveen, daklocatie, Amsterdam daklocatie,, Castricum daklocatie, Zaandam daklocatie, Limmen grondlocatie, Hoofddorp grondlocatie grondgeluid, Velsen daklocatie, A’dam-Osdorp grondlocatie, Heemstede daklocatie, Warmond daklocatie, Lisse grondlocatie, Aalsmeer gronddlocatie, Assendelft daklocatie, Hoofddorp Floriande grondlocatie), Kudelstaart grondlocatie. Unserviceability lights. Loadbanks. Innovatief project algenkweek t.b.v. afbraak van de-icing vloeistoffen: Onttwikkelen en leveren meetapparatuur t.b.v. concentraatmetingen. Automatiseren besturing pompinstallatie. Installatiekeuringen. Stand-alone energievoorziening voor verwerking de-icingvloeistof (zonnepanelen / windenergie combinatie). Keuring van serie lamptransformatoren vliegveldverlichting t.b.v. hergebruik. Kunststof ontluchtingskokers (FOD vrij) voor transformatorputten, klantspecifieke ontwikkeling. Runway Closure Marker. Lamptesters voor testen vliegveldverlichting armaturen. LED unserviceabiliylights op veilige spanning voor montage op zeecontainers t.b.v. project platform D-pier. Maastricht Aachen Airport: Reconstructie project Hoofdbaan en regelkamers. Mobiele baanverlichting met tijdelijke draadloze besturing vanuit verkeerstoren gedurende project. Metingen aan constantstroom hoogspanningskabels vliegveldverlichting. Lelystad Airport: Totaalonderhoud Baanverlichting, Baanstation, Noodstroominstallatie. Besparingssysteem Openbare Verlichting. Toegangsbeheersysteem. Groot-alarmsysteem. Inbraakbeveiliging Brandweerpost. Alle CCTV systemen in gebouwen en terrein. Draadloze CCTV systemen Catalina Hangar en Aviodrome. Voice-Loggingsysteem. CCTV Brandweervoertuig. Obstakelverlichting vervangen voor LED. LED verlichting mandatory- en information signs (innovatieproject). Edgemarkers Taxiways. Helimarkers. Besturingssysteem Exits vanuit verkeerstoren. Noodstopfunctie tankeiland vanuit verkeerstoren. Intercomsystemen. Vervangen PAPI. Verhuizen Havendienst balie lessenaars met alle bekabeling en systemen. Aanleg tijdelijke baanverlichting inclusief 2 PAPI systemen en regelinstallatie. Draadloze besturing baanverlichting vanuit tijdelijke Toren. Draadloze koppeling groot- alarmsysteem tijdelijke toren. Zend-ontvanginstallatie voor vliegverkeercommunicatie in tijdelijke verkeerstoren. Leveren aanhanger met laadapparatuur en unserviceability / taxiway Edge acculichten. Rotterdam The Hague Airport: Storingsherstel baanverlichting. Modificatie transformatorputten / hoogspanningslassen. Engineering PAPI 06 verplaatsing. Verplaatsen en vervangen PAPI 06. Plaatsen PAPI 24. Windindicator installatie met verlichting. Regelkamer modificatie, vervanging van Thyristorregelingen naar sinusregelingen. Aanpassen besturing en signalering regelkamers / verkeerstoren. Onderzoek en herstel storing openbare verlichting parkeerterrein en wegen. Frangibel markeerpalen voor toeritten Baan. Edgemarkers Taxiway. Groningen Airport Eelde: Nulmeting inspecties Noodstroom, Vliegveldverlichting en besturingssystemen. Isolatiemeting hoogspanningsbekabeling Baanverlichting . Constantstroomregelaar t.b.v. Runway Guard Lights. 5kV Cut-out t.b.v. 5kV installatie. Twente Airport: Installatieverantwoordelijke (rol)baanverlichting . Plaatsen PAPI systemen. Renovatie gehele vliegveldverlichting en systemen. Besturingssysteem vliegveldverlichitng met touchscreen. Draadloze communicatiesystemen. Windindicatoren. Obstakelverlichting. Project inductieverlichting Heliport en taxi-way. Levering portofoons. Portable unserviceability lights LED. Portable taxy-way Edge lights LED Internetverbinding Mobiele Toren. Verplaatsbare platformverlichting LED. Toronto Pearson International Airport: Advies veiligheid issues door derden geleverde regelinstallaties voor de vliegveldverlichting. Teuge International Airport: Aanleg en inbedrijfstelling van LED baanverlichting compleet, PAPI, Randverlichting, Tresholds, Runway End, CCR’s. Interne LED verlichting Signs. Besturingssysteem baanverlichting en PAPI. Levering Meteo apparatuur, zichtmeting, windsnelheidsmeting, windrichtingmeting. Levering en installatie windindicatoren met verlichting. Gooisse Zweefvliegclub / Hilversum: Levering en installatie coommunicatiesystemen / portofoons. Loodswezen: Aanleg nieuwe Taxiway en Helispot verlichting op de Maasvlakte. Pro-rail: Metingen verlichtingssterktes spoorwegen. Meting aardings-vereffeningsleidingen Betuwelijn. Gemeente Amstelveen: Periodieke metingen rioolstelsel 45 locaties. TU Delft: Metingen en keuring kabels t.b.v. studentenhuis. Camping Oegenbos Teuge: Toegangsbeheersystemen sanirairgebouwen en toegang terrein. NEN 3140 keuring. Aanleg nieuw energie voedingspunt en aansluiten 30 nieuwe elektra aansluitkasten op stamkabel. Concours Hippique Haarlemmermeerse bos: Tijdelijke energievoorziening hele terrein t.b.v. concoursvoorzieningen, catering en kermis. Verzorgen internetverbindingen, telefoonverbindingen en TV signalen. VVE Watermolenplantsoen Haarlem: Verwijderen installaties glasbewassing 2 gebouwen. Pathé bioscopen: Vervangen luidsprekersystemen achter filmdoek. Storingsherstel faxverbindingen Pathé Rotterdam. Netwerk aanleg t.b.v. betaalautomaten. Intercomsystemen kassa’s. Voedingsystemen vervangen t.b.v. noodverlichting. Verlengen monitorposities, VGA signaaloverdracht. Brinkmanbioscoop: Beveiligingsysteem voor de nooddeuren. Aanpassing ventilatie projectoren.